Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitualM RSS 

Població de 15 anys i més segons llengua inicial, d'identificació i habitual. 2013
        Milers de persones        Percentatge (%)
        llengua        llengua        llengua        llengua        llengua        llengua
        inicial        d'identificació        habitual        inicial        d'identificació        habitual
Català   1.940   2.275   2.270   31,02   36,3836,29
Castellà   3.449   2.974   3.173   55,14   47,5550,73
Ambdues   153   438   427   2,44   7,006,82
Àrab   152   132   79   2,43   2,111,26
Aranès   2   2   1   0,04   0,040,02
Romanès   56   45   24   0,90   0,710,39
Gallec   33   13   2   0,53   0,200,04
Berber Amazic   42   33   24   0,67   0,530,39
Francès   39   27   12   0,62   0,440,20
Portuguès   26   19   6   0,42   0,310,10
Rus   32   28   14   0,51   0,450,22
Anglès   27   27   26   0,42   0,430,42
Italià   29   24   4   0,47   0,380,07
Altres llengües   193   153   97   3,09   2,451,55
Altres combinacions de llengües   31   34   74   0,50   0,541,18
No consta   50   30   20   0,80   0,480,32
Total   6.254   6.254   6.254   100,00   100,00100,00

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

Amunt
Població de 15 anys i més que té el català com a llengua inicial, d'identificació i habitual (1). 2013
        Milers de persones        Percentatge (%)
        llengua        llengua        llengua        llengua        llengua        llengua
        inicial        d'identificació        habitual        inicial        d'identificació        habitual
Àmbits territorials      
Metropolità   929   1.142   1.105   23,33   28,6827,77
Comarques Gironès   278   305   314   45,58   50,0251,45
Camp de Tarragona   148   163   165   34,70   38,3538,62
Terres de l'Ebre   108   112   116   68,32   71,3873,84
Ponent   162   174   188   53,04   56,9861,87
Comarques Centrals   160   194   206   49,05   59,4263,00
Alt Pirineu i Aran   33   38   39   52,56   60,7061,30
Penedès   123   147   137   31,97   38,0535,49
Catalunya   1.940   2.275   2.270   31,02   36,3836,29

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

(1) S'exclou la població que ha respost ambdues llengües català i castella

Nota: .. Dades no significatives per al càlcul.


Data de publicació:

Darrer període (2013): 16 de novembre del 2012.

Més informació a:

 Estadística d'usos lingüístics. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: