Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francèsM RSS 

Població de 15 anys i més segons coneixement de llengües. 2013
        Català        Castellà        Anglès        Francès
Entendre'l   5.899   6.239   2.4011.495
Parlar-lo   5.027   6.233   1.9381.024
Llegir-lo   5.152   6.093   2.1721.201
Escriure'l   3.776   5.997   1.911800
Coneixement en totes les habilitats   3.766   5.995   1.770759
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

Amunt
Població de 15 anys i més segons coneixement de llengües. 2013
        Català        Castellà        Anglès        Francès
Entendre'l   94,33   99,77   38,3923,91
Parlar-lo   80,39   99,67   30,9916,37
Llegir-lo   82,39   97,42   34,7419,20
Escriure'l   60,38   95,90   30,5612,79
Coneixement en totes les habilitats   60,21   95,87   28,3112,13
Unitats: Percentatge.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

Amunt
Població de 15 anys i més segons autoavaluació del coneixement de llengües. 2013
        Català        Castellà        Anglès        Francès
Entendre'l   8,33   9,51   2,971,97
Parlar-lo   6,98   9,29   2,571,44
Llegir-lo   7,30   9,23   2,971,76
Escriure'l   5,43   8,73   2,531,18
Unitats: Puntuacions mitjanes de 0 a 10.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 16 de novembre del 2012.

Més informació a:

 Estadística d'usos lingüístics. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: