Ús exclusiu del català. Per àmbits d'úsM RSS 

Població de 15 anys i més segons ús exclusiu del català i àmbits d'ús. 2013
                Comarques        Camp de        Terres de                Comarques        Alt Pirineu i                
        Metropolità        Gironines        Tarragona        l'Ebre        Ponent        Centrals        Aran        Penedés        Catalunya
Àmbits d'ús         
Membres de la llar (1)   642   242   118   97   138   148   29   871.501
Amistats   323   175   73   82   107   105   20   55940
Veïns   381   212   77   81   119   124   25   621.081
Companys d'estudi (2)   89   50   18   11   20   24   4   11227
Companys de feina (3)   191   99   31   29   49   55   10   28492
Usuaris o clients de Catalunya (4)   250   98   41   33   45   61   11   31569
Petit comerç   517   240   95   85   135   164   27   771.340
Gran comerç   426   198   83   70   120   137   22   601.116
Entitats financeres   863   318   135   100   158   193   33   1191.919
Administració local   1.138   348   168   105   184   212   37   1532.345
Administració de la Generalitat de Catalunya   1.201   325   164   96   178   198   36   1482.346
Administració de l'Estat   652   207   103   70   123   145   24   781.404
Personal mèdic   799   267   123   85   147   189   30   991.738
Escriure notes personals   623   229   114   70   116   144   23   921.411
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

Amunt
Població de 15 anys i més segons ús exclusiu del català i àmbits d'ús. 2013
                Comarques        Camp de        Terres de                Comarques        Alt Pirineu i                
        Metropolità        Gironines        Tarragona        l'Ebre        Ponent        Centrals        Aran        Penedés        Catalunya
Àmbits d'ús         
Membres de la llar (1)   18,00   43,70   30,60   67,20   50,30   50,00   51,00   25,3026,70
Amistats   8,10   28,70   17,00   51,90   35,20   32,30   31,60   14,3015,00
Veïns   9,60   34,80   18,20   51,40   39,10   38,00   39,20   16,0017,30
Companys d'estudi (2)   12,80   46,50   23,10   43,90   38,80   34,80   31,40   16,2020,50
Companys de feina (3)   9,90   34,20   17,00   44,60   34,30   35,70   32,00   17,8016,70
Usuaris o clients de Catalunya (4)   8,64   22,39   13,94   32,06   22,12   27,18   25,00   11,9312,78
Petit comerç   13,00   39,30   22,40   53,70   44,40   50,30   43,20   20,0021,40
Gran comerç   10,70   32,50   19,50   44,70   39,30   42,00   35,00   15,5017,90
Entitats financeres   21,70   52,10   31,60   63,70   51,80   59,30   51,90   31,0030,70
Administració local   28,60   57,07   39,48   66,41   60,49   65,00   58,08   39,5937,49
Administració de la Generalitat de Catalunya   30,18   53,29   38,45   61,15   58,28   60,69   56,45   38,4037,51
Administració de l'Estat   16,39   33,95   24,14   44,75   40,40   44,56   38,71   20,2822,45
Personal mèdic   20,10   43,80   28,90   53,80   48,30   57,80   47,50   25,7027,80
Escriure notes personals   15,70   37,60   26,80   44,20   38,00   44,00   37,20   23,8022,60
Unitats: Percentatge.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

(1) Població que viu en llars de dos membres i més.

(2) Població que està cursant estudis.

(3) Població ocupada.

(4) Població ocupada que es relaciona amb usuaris o clients.


Data de publicació:

Darrer període (2013): 16 de novembre del 2012.

Més informació a:

 Estadística d'usos lingüístics. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: