Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicialM RSS 

Catalunya. 2014-2015
        2012-2013        2013-2014        2014-2015
2 anys   55,7   55,657,4
3 anys   94,0   93,193,4

Font: Departament d'Ensenyament.

Amunt
Espanya. 2014-2015
        2012-2013        2013-2014        2014-2015
2 anys   51,8   52,155,4
3 anys   95,8   95,994,9

Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.


Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 31 de gener del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: