Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2013-2014
        Valor        Variació (%)
        2011-2012        2012-2013        2013-2014        2011-2012        2012-2013        2013-2014
Homes   18.258   18.581   19.012   0,4   1,82,3
Dones   22.158   25.453   25.084   -12,9   14,9-1,4
Total   40.416   44.034   44.096   -7,4   9,00,1

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Amunt
Espanya. 2013-2014
        Valor        Variació (%)
        2011-2012        2012-2013        2013-2014        2011-2012        2012-2013        2013-2014
Homes   113.044   117.230   126.460   1,7   3,77,9
Dones   153.449   157.100   174.696   -1,1   2,411,2
Total   266.493   274.330   301.156   0,1   2,99,8

Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Nota: Dades provisionals


Data de publicació:

Darrer període (2013-2014): 14 de març del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: