Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)M RSS 

Catalunya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Personal remunerat   1.323,8   1.498,51.554,8
Despeses en béns i serveis   434,8   473,1564,9
Total despeses corrents   1.758,6   1.971,72.119,7
Despeses de capital   115,5   134,3128,0
Total despeses   1.874,1   2.105,92.247,7
Personal no remunerat   7,4   4,72,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Personal remunerat   5.147,7   6.796,57.258,1
Despeses en béns i serveis   1.394,3   2.097,12.628,9
Total despeses corrents   6.542,0   8.893,69.887,0
Despeses de capital   325,1   689,8499,4
Total despeses   6.867,1   9.583,410.386,4
Personal no remunerat   :   ::
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat. Idescat.
 Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: