Explotacions agràriesM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2009           2013           2016           2009           2013           2016
Explotacions agràries (nombre)   60.839   59.097   57.543   10,4   -2,9-2,6
     Explotacions amb terres   59.320   57.690   56.701   8,9   -2,7-1,7
     Explotacions sense terres   1.519   1.408   842   134,8   -7,3-40,2
Explotacions amb SAU   58.847   57.299   55.958   8,6   -2,6-2,3
Superfície agrària (hectàrees)   1.644.720   1.646.410   1.679.969   -15,7   0,12,0
Superfície agrícola utilitzada (SAU)   1.147.530   1.125.270   1.115.367   -1,6   -1,9-0,9

Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2009           2013           2016           2009           2013           2016
Explotacions agràries (nombre)   989.796   965.002   945.024   -5,2   -2,5-2,1
     Explotacions amb terres   971.602   948.868   933.059   -6,2   -2,3-1,7
     Explotacions sense terres   18.194   16.134   11.966   136,4   -11,3-25,8
Explotacions amb SAU   967.293   944.305   926.929   -6,1   -2,4-1,8
Superfície agrària (hectàrees)   30.614.350   30.042.210   30.012.080   -7,7   -1,9-0,1
Superfície agrícola utilitzada (SAU)   23.752.690   23.300.220   23.229.750   -4,6   -1,9-0,3

Font: INE.

Nota: L'any 1999 les dades són adaptades a l'univers poblacional de les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 28 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Estadística sobre l'estructura de les explotacions agràries. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Agricultura · Ramaderia · Pesca
 Explotacions agràries T
 Explotacions agràries amb terres. Per tipus T
 Explotacions agràries amb ramaderia. Per espècies T

Sou aquí: