Explotacions agràries amb ramaderia. Per espèciesM RSS 

Catalunya. 2013
        Explotacions        Caps (milers)
           2007           2009           2013           2007           2009           2013
Total   14.805   13.473   12.078   ..   ....
Boví   4.341   4.523   4.106   476,98   544,14545,35
Oví   2.111   2.085   2.158   621,49   600,08579,83
Cabrum   1.335   1.416   1.194   74,18   71,7571,15
Porcí   5.129   4.983   4.321   6.422,89   6.742,646.705,21
Equí   1.602   1.762   1.579   15,88   19,3520,14
Aviram   7.181   3.871   2.965   39.436,72   43.890,5644.734,67
Conilles mares   3.863   1.748   1.152   349,49   335,05336,38

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2013
        Explotacions        Caps (milers)
           2007           2009           2013           2007           2009           2013
Total   303.918   242.630   214.547   ..   ....
Boví   124.015   111.837   99.550   5.740,56   5.840,805.776,38
Oví   79.137   68.975   64.043   18.758,64   16.574,2215.952,62
Cabrum   35.976   29.862   27.792   2.475,71   2.363,522.391,48
Porcí   108.164   69.772   51.767   23.423,68   24.712,0624.166,54
Equí   71.629   51.033   44.860   276,99   317,87307,70
Aviram   189.167   96.958   78.615   164.444,00   200.904,00205.822,00
Conilles mares   44.474   24.947   18.489   1.245,32   1.088,721.073,01

Font: INE.

Nota: L'any 1999 les dades són adaptades a l'univers poblacional de les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries.


Data de publicació:

Darrer període (2013): 12 de març del 2015.

Més informació a:

 Cens agrari i Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Agricultura · Ramaderia · Pesca
 Explotacions agràries T
 Explotacions agràries amb terres. Per tipus T
 Explotacions agràries amb ramaderia. Per espècies T

Sou aquí: