Residus municipalsM RSS 

Catalunya. 2015
                Variació        Coeficient de generació
        Tones        anual (%)        (Kg/hab./dia)
Deposició controlada   631.500   -15,440,23
Incineració   233.978   -6,800,09
Tractament   1.396.175   11,430,51
Deposició no controlada   :   ::
Recollida selectiva vidre i paper   457.011   5,330,17
Altra recollida selectiva   984.994   1,950,36
Total residus generats   3.703.658   1,451,35

Font: Agència de Residus de Catalunya.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2015
                Variació        Coeficient de generació
        Tones        anual (%)        (Kg/hab./dia)
Deposició controlada   4.327.944   -3,590,25
Incineració   811.046   24,050,05
Tractament   11.967.186   1,900,70
Deposició no controlada   :   ::
Recollida selectiva vidre i paper   1.764.567   3,150,10
Altra recollida selectiva   1.382.272   2,570,08
Total residus generats   20.253.015   1,541,19

Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 16 de setembre del 2016.

Taula completada amb data 4 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: