Tractament de les aigües residualsM RSS 

Catalunya. 2014
           2012           2013           2014
Aigües residuals (m3/dia)   
Tractades   1.776.438   1.788.2101.724.980
Reutilitzades   78.074   83.24769.315
Aigües residuals (m3/hab/dia)   
Tractades   0,243   0,2400,233
Reutilitzades   0,011   0,0110,009
Inversió total en recollida i tractament (milers d'euros)   :   ::
Import total de les quotes de sanejament (milers d'euros)   581.350   554.671610.906

Font: INE. Indicadors sobre l'aigua.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2014
           2012           2013           2014
Aigües residuals (m3/dia)   
Tractades   13.592.255   13.693.64513.540.084
Reutilitzades   1.502.614   1.455.5091.453.995
Aigües residuals (m3/hab/dia)   
Tractades   0,294   0,2940,291
Reutilitzades   0,033   0,0310,031
Inversió total en recollida i tractament (milers d'euros)   :   ::
Import total de les quotes de sanejament (milers d'euros)   2.346.109   2.383.0012.536.798

Font: INE. Indicadors sobre l'aigua.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 17 d'octubre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: