Indicadors econòmics de l'aiguaM RSS 

Catalunya. 2014
           2012           2013           2014
Preu de l'aigua de subministrament   1,14   1,341,41
Preu del tractament de les aigües residuals   1,15   1,201,34
Valor unitari de l'aigua   2,29   2,542,75
Unitats: Euros/m3.

Font: INE. Indicadors sobre l'aigua.

Amunt
Espanya. 2014
           2012           2013           2014
Preu de l'aigua de subministrament   1,03   1,091,10
Preu del tractament de les aigües residuals   0,70   0,740,79
Valor unitari de l'aigua   1,73   1,831,89
Unitats: Euros/m3.

Font: INE. Indicadors sobre l'aigua.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 17 d'octubre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: