Espais naturals protegitsM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Nombre d'espais   184   184   184   0,0   0,00,0
Extensió total protegida (hectàrees)   1.105.676   1.105.676   1.105.551   0,1   0,00,0
     Extensió terrestre   1.020.047   1.020.047   1.019.922   0,1   0,00,0
     Extensió marítima   85.629   85.629   85.629   -1,0   0,00,0
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%)   31,8   31,8   31,8   0,3   0,00,0

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Nombre d'espais   :   1.958   :   ..   ....
Extensió total protegida (hectàrees)   :   7.001.121   :   ..   ....
     Extensió terrestre   :   6.498.748   :   ..   ....
     Extensió marítima   :   502.443   :   ..   ....
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%)   :   13,0   :   ..   ....

Font: Europarc-Espanya.

: No disponible.

Nota: Les dades d'Espanya s'actualitzen biennalment.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 18 d'abril del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: