Espais naturals protegitsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Nombre d'espais   184   184   184   12,2   0,00,0
Extensió terrestre   1.018.530   1.020.047   1.020.047   3,1   0,10,0
Extensió marítima   86.473   85.629   85.629   11,0   -1,00,0
Extensió total protegida   1.105.003   1.105.676   1.105.676   3,7   0,10,0
% superfície terrestre protegida sobre la superfície total   31,7   31,8   31,8   3,1   0,30,0
Unitats: Hectàrees.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals.


Advertiment: Les dades d'extensió terrestre i extensió total protegida de l'any 2015 es van revisar el 6 d'abril de 2017.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Nombre d'espais   :   :   :   ..   ....
Extensió terrestre   :   :   :   ..   ....
Extensió marítima   :   :   :   ..   ....
Extensió total protegida   :   :   :   ..   ....
% superfície terrestre protegida sobre la superfície total   :   :   :   ..   ....
Unitats: Hectàrees.

Font: Europarc-Espanya.

: No disponible.

Nota: Les dades d'Espanya s'actualitzen biennalment i són referides als anys imparells.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 6 d'abril del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: