Turistes estrangers. Per país de residència habitual
ValorM RSS 

Catalunya
       Països Països     Resta  Amèrica Resta
 Total Alemanya Bèlgica França Irlanda Itàlia Baixos nòrdics Portugal Regne Unit Rússia Suïssa Europa EUA (sense EUA) del món
201618.139,21.538,6435,24.574,4353,91.189,1737,5744,5215,72.061,0561,5323,31.835,2864,1836,81.868,6
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

- Des del mes de gener de 2017 l'Idescat publica amb caràcter anual la informació de turistes estrangers que tenen com a destinació principal Catalunya. Abans d'aquesta data la informació disponible fa referència als turistes estrangers que tenen Catalunya com a destinació principal o secundària.

Amunt
Espanya
       Països Països     Resta  Amèrica Resta
 Total Alemanya Bèlgica França Irlanda Itàlia Baixos nòrdics Portugal Regne Unit Rússia Suïssa Europa EUA (sense EUA) del món
201675.315,011.208,72.301,611.258,51.808,53.969,33.355,05.129,01.996,217.675,41.004,61.703,55.027,02.001,82.572,14.303,9
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 31 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 9 d'octubre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: