Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB
ValorM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2016-0,9-4,5-1,5-1,7
2015-2,9-5,1-2,1-2,4
2014-2,7-6,0-2,6-3,0
2013-2,1-7,0-3,0-3,3
2012-2,3-10,5-3,6-4,3
2011-4,1-9,6-4,2-4,6
2010-4,5-9,4-6,2-6,4
2009-2,3-11,0-6,3-6,6
2008-2,5-4,4-2,2-2,5
2007-0,61,9-0,6-0,9
2006-0,22,2-1,5-1,6
2005-0,41,2-2,6-2,5
2004-0,40,0-3,0-2,8
2003-0,7-0,4-3,2-3,2
Unitats: % del PIB.

Font Catalunya: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Notes:

  • Les dades de Catalunya corresponen al sector administració pública de la Generalitat i les d'Espanya integren els resultats del conjunt d'administracions públiques espanyoles (Administració central, administracions de la Seguretat Social, comunitats autònomes i corporacions locals).
  • A partir del 2014, les dades de Catalunya s'elaboren segons el nou Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 2010). Les dades d'anys anteriors es van elaborar d'acord amb el SEC 95.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de juny del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Finances públiques
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T

Sou aquí: