Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari
Variació (%)M 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
20173,9 (p)3,0 (p)::
20164,0     1,8 (p)1,51,6
20152,4     3,4 (p)2,22,2
20141,5     1,3 (p)0,81,2
20130,8     -1,7 (p)-0,7-0,5
2012-4,8     -6,9 (p)-2,3-2,1
2011-0,2     -1,7 (p)3,53,2
20104,3     0,8 (p)7,26,7
2009-15,4     -15,8 (p)-14,9-13,9
2008-8,8     -7,6 (p)-1,9-1,7
20071,4     1,8 (p)3,83,6
20065,1     3,9 (p)4,24,1
2005-1,1     1,0 (p)1,61,6
20041,0     1,5 (p)2,12,3
20030,0     1,3 (p)0,20,5

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 8 de febrer del 2018.

Taula completada amb data 13 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: