Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe
TotalM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
201773,6     :     :     :     
201673,8     70,9     81,5     83,1     
201572,4     68,5     80,7     82,7     
201468,6     65,8 (b)80,2 (b)82,2 (b)
201364,4     63,8     79,0     81,1     
201264,7     63,0     77,9     80,3     
201162,6     62,0     77,2     79,7     
201062,0     61,5     76,4     79,3     
200961,6     60,3     75,9     78,8     
200859,8     60,3     75,9     78,6     
200761,7     61,4     75,3     78,3     
200665,7     61,8     74,8     78,1     
200561,3 (b)61,8 (b)74,5     77,6     
200459,5     61,1     74,3     77,3     
200360,8     62,2     73,9     77,2     
200265,1     63,6     73,5     76,8     
200165,4     65,0     73,3     :     
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(b) Ruptura de sèrie.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: