Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components
ValorM RSS 

Catalunya
 Taxa de risc de pobresa o Població en risc de pobresa després Població que viu en llars amb Població amb privació
 exclusió social (taxa AROPE) de transferències socials intensitat de treball molt baixa (1) material severa
201622,519,27,25,5
201523,519,08,86,7
201426,020,912,06,3
201324,319,810,86,1
Unitats: Percentatge de població.

Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.


(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.

Amunt
Espanya
 Taxa de risc de pobresa o Població en risc de pobresa després Població que viu en llars amb Població amb privació
 exclusió social (taxa AROPE) de transferències socials intensitat de treball molt baixa (1) material severa
201627,922,314,95,8
201528,622,115,46,4
201429,222,217,17,1
201327,320,415,76,2
Unitats: Percentatge de població.

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.


(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: