Usos lingüístics. Per àmbits d'ús
Només catalàM RSS 

Població de 15 anys i més segons usos lingüístics i àmbits d'ús
 Membres de   Companys Companys Usuaris o clients Petit Gran Entitats Administració Administració de la Administració Personal Escriure notes
 la llar (1) Amistats Veïns d'estudi (2) de feina (3) de Catalunya (4) comerç comerç financeres local Generalitat de Catalunya de l'Estat mèdic personals
20131.5019401.0812274923401.3401.1161.9192.3452.3461.4041.7381.411
20081.7961.3871.400330796:1.7661.4732.315:::2.1201.555
20031.6641.2611.534284792:1.8461.6872.565:::2.1391.605
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

: No disponible.
Amunt
Població de 15 anys i més segons usos lingüístics i àmbits d'ús
 Membres de   Companys Companys Usuaris o clients Petit Gran Entitats Administració Administració de la Administració Personal Escriure notes
 la llar (1) Amistats Veïns d'estudi (2) de feina (3) de Catalunya (4) comerç comerç financeres local Generalitat de Catalunya de l'Estat mèdic personals
201326,7015,0017,3020,5016,7012,6021,4017,9030,7037,5037,5022,4027,8022,60
200831,6022,5022,7033,4023,10:28,7023,9037,60:::34,4025,20
200334,0022,4027,3026,2025,60:32,8030,0045,70:::38,1028,60
Unitats: Percentatge.

Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.

: No disponible.

(1) Població que viu en llars de dos membres i més.

(2) Població que està cursant estudis.

(3) Població ocupada.

(4) Població ocupada que es relaciona amb usuaris o clients.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 16 de novembre del 2012.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: