Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)
ValorM RSS 

Catalunya
 Personal Despeses en Total despeses Despeses Total Personal no
 remunerat béns i serveis corrents de capital despeses remunerat
2014-20151.618,3600,42.218,7131,02.349,74,4
2009-20101.578,5513,02.091,5137,12.228,69,6
2004-20051.384,4471,61.856,0117,01.973,013,5
1994-1995645,0200,5845,559,0904,513,2
1990-1991473,6151,9625,527,1652,619,6
1985-1986286,892,7379,512,5392,024,1
1981-1982218,063,5281,515,2296,713,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya
 Personal Despeses en Total despeses Despeses Total Personal no
 remunerat béns i serveis corrents de capital despeses remunerat
2014-20157.694,72.884,010.578,7526,011.104,6:
2009-20107.211,12.336,79.547,7723,610.271,4:
2004-20055.360,41.511,96.872,3337,67.209,9:
1994-19952.766,5774,43.540,9235,13.776,0124,0
1990-19912.173,5624,82.798,3130,22.928,5124,4
1985-19861.183,6210,61.394,279,31.473,4:
1981-1982945,3257,81.203,162,11.265,2:
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 19 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: