Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)
ValorM RSS 

Catalunya
 Personal Despeses en Total despeses Despeses Total Personal no
 remunerat béns i serveis corrents de capital despeses remunerat
2014-20151.618,3 (p)600,4 (p)2.218,7 (p)131,0 (p)2.349,7 (p)4,4 (p)
2009-20101.578,5     513,0     2.091,5     137,1     2.228,6     9,6     
2004-20051.384,4     471,6     1.856,0     117,0     1.973,0     13,5     
1994-1995645,0     200,5     845,5     59,0     904,5     13,2     
1990-1991473,6     151,9     625,5     27,1     652,6     19,6     
1985-1986286,8     92,7     379,5     12,5     392,0     24,1     
1981-1982218,0     63,5     281,5     15,2     296,7     13,5     
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

(p) Provisional.
Amunt
Espanya
 Personal Despeses en Total despeses Despeses Total Personal no
 remunerat béns i serveis corrents de capital despeses remunerat
2014-2015::::::
2009-20107.211,12.220,79.431,7723,610.155,4:
2004-20055.360,41.511,96.872,3337,67.209,9:
1994-19952.766,5774,43.540,9235,13.776,0124,0
1990-19912.173,5624,82.798,3130,22.928,5124,4
1985-19861.183,6210,61.394,279,31.473,4:
1981-1982945,3257,81.203,162,11.265,2:
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Sèries revisades amb data 21 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: