Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)
ValorM RSS 

Catalunya
 Quotes Quotes  Altres Total ingressos Transferències
 ensenyament serveis Transferències ingressos corrents de capital
2014-2015737,0306,91.174,121,72.239,721,3
2009-2010581,5262,71.223,916,02.084,25,1
2004-2005578,2197,7998,369,11.843,313,1
2000-2001308,9133,2641,119,71.102,97,7
1994-1995294,3114,8435,414,9859,47,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya
 Quotes Quotes  Altres Total ingressos Transferències
 ensenyament serveis Transferències ingressos corrents de capital
2014-20152.917,01.198,45.995,7108,610.219,881,5
2009-20102.203,21.048,56.008,176,49.336,237,8
2004-20051.537,9817,84.571,591,66.961,174,2
2000-20011.264,6506,52.945,974,04.791,153,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Taula completada amb data 19 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: