Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants)
ValorM RSS 

Catalunya
 Personal Despeses en Total despeses Despeses Total Personal no
 remunerat béns i serveis corrents de capital despeses remunerat
2014-20151.554,8564,92.119,7128,02.247,72,7
2009-20101.498,5473,11.971,7134,32.105,94,7
2004-20051.323,8434,81.758,6115,51.874,17,4
1999-2000826,2225,11.056,479,51.135,810,3
1994-1995627,4191,8819,258,5877,712,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya
 Personal Despeses en Total despeses Despeses Total Personal no
 remunerat béns i serveis corrents de capital despeses remunerat
2014-2015::::::
2009-20106.796,51.989,08.785,5689,89.475,3:
2004-20055.147,71.394,36.542,0325,16.867,1:
1999-20003.694,0964,74.658,8785,45.444,2316,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Sèries revisades amb data 21 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: