Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
10/201712 de març del 2018
11/201712 de març del 2018
12/201712 de març del 2018
01/20182 d'abril del 2018
02/20182 d'abril del 2018
03/20184 d'abril del 2018
04/20183 de maig del 2018
05/20181 de juny del 2018
06/20184 de juliol del 2018
07/20182 d'agost del 2018
08/20185 de setembre del 2018
09/20185 d'octubre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: