Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
Març/20189 de maig del 2018
Abril/20186 de juny del 2018
Maig/20185 de juliol del 2018
Juny/20188 d'agost del 2018
Juliol/20187 de setembre del 2018
Agost/20185 d'octubre del 2018
Setembre/20188 de novembre del 2018
Octubre/20185 de desembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: