Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
Febrer/20185 d'abril del 2018
Març/20184 de maig del 2018
Abril/20181 de juny del 2018
Maig/20184 de juliol del 2018
Juny/20181 d'agost del 2018
Juliol/20185 de setembre del 2018
Agost/20183 d'octubre del 2018
Setembre/20185 de novembre del 2018
Octubre/20184 de desembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: