Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya RSS 

L'indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya es defineix com el producte de dos índexs, un associat específicament als preus turístics (component de preus) i un altre associat a la taxa de canvi de l'euro (component taxa de canvi).

L'índex del component de preus és el quocient entre els preus turístics a Catalunya i una mitjana geomètrica ponderada dels preus turístics dels països inclosos en cadascun dels àmbits i mercats que es consideren. En gairebé la totalitat de la cistella de països els preus turístics s'aproximen mitjançant el grup 11è de la classificació COICOP (Hotels, cafès i restaurants) de l'IPC dels diversos països; en la resta de casos es fa servir l'índex general. El període de referència és la mitjana de l'any 2010. Les fonts de les dades són l'Eurostat, el Fons Monetari Internacional, l'INE i, en alguns casos, fonts locals.

L'índex del component taxa de canvi és la mitjana geomètrica ponderada de les taxes de canvi al comptat de l'euro amb les monedes de cadascun dels països inclosos en els mercats que es consideren. Com en el cas anterior, el període de referència és la mitjana de l'any 2010. Les fonts de les dades són l'Eurostat i el Fons Monetari Internacional.

La ponderació de cada moneda i preu s'ha calculat usant els fluxos mitjans de turistes entre països dels anys 2006 al 2008, una informació proporcionada per l'Organització Mundial del Turisme (OMT). El mètode de càlcul de les ponderacions consta de tres etapes: doble ponderació de les exportacions per tal de recollir l'efecte de tercers mercats, ponderació bilateral per a les importacions i, finalment, elaboració d'una ponderació sintètica per a cada país.

Ateses aquestes definicions, un augment de l'indicador de preus relatius denota una pèrdua de competitivitat del turisme de Catalunya en relació amb la dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'indicador sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent de l'evolució del preu relatiu, en particular aquells que modifiquen la qualitat dels productes turístics.

Els països inclosos en cadascun dels àmbits són els següents:

  • Països de la Unió Europea (UE-28): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països del món: els anteriors més Albània, Andorra, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Bòsnia i Hercegovina, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Costa Rica, Cuba, Egipte, els Estats Units, Filipines, Geòrgia, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Islàndia, Israel, Japó, Kazakhstan, Kirguizstan, Liechtenstein, Macedònia, Malàisia, el Marroc, Montenegro, Mèxic, Noruega, Nova Zelanda, Puerto Rico, República Dominicana, Rússia, Sèrbia, Singapur, Sud-àfrica, Suïssa, Tailàndia, Taiwan, Tunísia, Turquia, Ucraïna i Xina.

Aquest indicador s'ofereix en termes bruts i de tendència. En aquest segon cas es calcula com una mitjana mòbil dels darrers quatre trimestres.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Departament d'Empresa i Ocupació.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: