Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) RSS 

L'índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'una informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. Actualment s'hi inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2010. La primera dada publicada a la nova base és el gener del 2013. S'han calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 1995.

El canvi de base de l'IPC 2011 ha comportat l'actualització dels deflactors utilitzats en les dades a preus constants. Aquesta revisió provoca una millora metodològica i implica que es produeixin diferències si es compara amb la sèrie retrospectiva a preus constants que es publicava des del gener del 2003.

D'acord a la CCAE-2009, cal especificar que aquests índexs no inclouen les estacions de servei.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: