Transport interior de mercaderies 

Percentatge de transport interior de mercaderies realitzat per carretera respecte al total del transport interior, expressat en tones-quilòmetres (tkm). El rendiment de transport (tones-quilòmetres) hauria de ser comunicat pels països segons el "principi de territorialitat". Inclou transport per carretera, tren i vies d'aigua interiors. El tren i el transport per vies d'aigua interiors es basen en moviments en territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle o vaixell. El transport per carretera es basa en tots els moviments de vehicles registrats al país informant.

Més informació a:

Fonts:

  • Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

Sou aquí: