Comerç exterior 

Les estadístiques en comerç internacional mesuren el valor dels béns comercialitzats entre els estats membres de la Unió Europea (comerç intracomunitari) i el dels béns comercialitzats pels estats membres de la UE amb els països que no pertanyen a la UE (comerç extracomunitari). Les dades per a la Unió Europea i la zona euro engloben únicament el comerç extracomunitari. En canvi, les dades per països inclouen tant el comerç intracomunitari com l'extracomunitari.

Les exportacions de mercaderies extracomunitàries són les que surten del territori de la Unió Europea cap a un tercer país. Les exportacions intracomunitàries fan referència a les mercaderies que surten d'un estat membre de la UE cap a un altre estat membre.

Les importacions de mercaderies extracomunitàries són les que entren al territori de la Unió Europea des d'un tercer país. Les importacions intracomunitàries fan referència a les mercaderies que arriben a un estat membre des d'un altre estat membre.

La informació estadística s'obté dels agents de comerç a les duanes (àmbit extracomunitari) i de les declaracions d'Intrastat (àmbit intracomunitari). Els estats membres recopilen i transmeten les dades de comerç internacional a Eurostat seguint la legislació vigent. L'aplicació de diferents conceptes i definicions pot fer que hi hagi diferències entre les dades per països publicades per Eurostat i les publicades a nivell nacional. Per a més informació consultar la Guia de l'usuari de les estadístiques europees de comerç internacional de béns.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Comerç exterior T

Sou aquí: