Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari 

L'objectiu de l'índex de producció és mesurar canvis en el volum de producció a intervals propers i regulars, normalment mensualment. Proporciona una mesura de la tendència de volum en el valor afegit durant un període de referència donat. L'índex de producció és una mesura teòrica que ha de ser aproximada per mesures pràctiques.

El valor afegit a preus bàsics es pot calcular des de facturació (excepte VAT i uns altres impostos deduïbles similars directament relacionats amb la facturació), més producció capitalitzada, més altres ingressos operatius més o menys els canvis a existències, menys les compres de béns i serveis, menys impostos en productes que estan connectats amb facturació però no deduïbles més algunes subvencions en productes rebuts.

L'IPI es presenta corregit d'efecte calendari, amb base 2010=100.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: