Establiments turístics 

La unitat local correspon a una empresa o part d'ella situada en un lloc delimitat topogràficament. En aquest lloc es fa una activitat econòmica en què - llevat d'excepcions - una o més persones treballen (encara que només sigui a temps parcial) per compte d'una mateixa empresa. L'establiment s'ajusta a la definició d'unitat local com a unitat de producció. Això és independent de que l'allotjament dels turistes sigui l'activitat principal o secundària. Això vol dir que tots els establiments es classifiquen en el sector de l'allotjament si la seva capacitat supera el mínim nacional, encara que la major part del volum de negoci procedeix de la restauració o altres serveis.

Més informació a:

Font:

  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments turístics T
 Places turístiques T
 Pernoctacions T

Sou aquí: