Empreses que han venut a través de comerç electrònic 

Les dades que difon Eurostat són recollides per l'Institut Nacional d'Estadística o Ministeri corresponent dels estats membres, i es basen en models d'enquestes anuals sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l'ús del comerç electrònic a les empreses. L'objectiu d'aquestes enquestes europees és recollir i difondre informació harmonitzada i comparable sobre l'ús de les TIC i el comerç electrònic en l'àmbit europeu.

La població d'estudi es compon de les empreses (amb 10 o més persones ocupades) que almenys l'1% de la seva facturació prové del comerç electrònic.

Per tal de garantir la més àmplia comparabilitat internacional de les estadístiques d'ús de TIC a les empreses, s'utilitza la definició de l'OCDE de comerç electrònic (DSTI/ICCP/IIS (2009) 5/FINAL):

  • Una transacció de comerç electrònic és la venda o compra de béns o serveis, realitzades a través de xarxes informàtiques mitjançant mètodes dissenyats específicament per al propòsit de rebre o la col·locació d'ordres.
  • Els béns o serveis estan classificades per aquests mètodes, però el pagament i el lliurament final dels béns o serveis no s'han de dur a terme en línia.
  • Una transacció de comerç electrònic pot ser entre les empreses, les famílies, els individus, els governs i altres organitzacions públiques o privades.
  • El comerç electrònic comprèn les comandes realitzades a les pàgines web, extranet o EDI (Electronic Data Interchange) i exclou les comandes realitzades per les trucades de telèfon, fax, o manualment amb tipus de correu electrònic.

No s'hi inclou l'ús de la xarxa com a eina de comunicació entre persones. Per aquesta raó, els correus electrònics convencionals introduïts manualment s'exclouen d'aquesta definició. Ara bé, sí que es considera una transacció de comerç electrònic quan hi ha la transmissió de missatge automàtic (d'ordinador a ordinador sense intervenció humana) representant una comanda d'un producte o servei.

La informació sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació fa referència a l'any en què es duu a terme l'enquesta corresponent. Ara bé, en el cas de les dades relacionades amb el comerç electrònic el període de referència és l'any natural anterior al de realització d'aquesta enquesta.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: