Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe 

Percentatge de població de 30 a 34 anys que ha assolit el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5-6, segons la classificació CINE-97 (ISCED) (Classificació Internacional i Estàndard de l'Educació).

El nivell educatiu terciari es desglossa en els codis 5 i 6 de la CINE-97 (ISCED):

  • Codi 5. Primer cicle de l'ensenyament terciari
  • Codi 6. Segon cicle de l'ensenyament terciari

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Aquest indicador mesura l'objectiu estratègic de l'Europa 2020, que proposa arribar almenys fins al 40% la quantitat de persones de 30 a 34 anys que hagin completat estudis de nivell terciari o equivalents l'any 2020 per al conjunt de la UE.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: