Volum del transport de mercaderies respecte al PIB 

Índex de volum de transport interior de mercaderies com a % del PIB.

Aquest indicador es defineix com la proporció entre les tones-quilòmetres (interiors) i el PIB (calculat en volums a taxes de canvi de l'any 2005), i s'indexa en l'any de referència 2005. Inclou transport per carretera, tren i vies d'aigua interiors. El tren i el transport per vies d'aigua interiors es basen en moviments en territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle o vaixell. El transport per carretera es basa en tots els moviments de vehicles registrats al país informant.

En el càlcul de l'índex per Catalunya s'utilitza el PIB base 2010.

Més informació a:

Fonts:

  • Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

Sou aquí: