Volum del transport de passatgers respecte al PIB 

Índex del volum de transport interior de passatgers en relació al PIB.

Aquest indicador es defineix com la proporció entre passatgers-quilòmetres (transport interior) i el PIB (calculat en volums a taxes de canvi de l'any 2005), i s'indexa en l'any de referència 2005. Inclou transport de cotxes de passatgers, autobusos, autocars i trens. Totes les dades es basen en moviments en el territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle.

En el càlcul de l'índex per Catalunya s'utilitza el PIB base 2010.

Més informació a:

Fonts:

  • Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

Sou aquí: