Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut 

Aquest indicador es calcula basant-se en les estadístiques incloses en el Reglament d'Estadístiques d'Energia . Es podria considerar una estimació de l'indicador descrit a la Directiva 2009/28/EC , ja que el sistema estadístic per a tecnologies d'energia renovable no està encara totalment desenvolupat per complir els requisits d'aquesta Directiva. Tot i això, fins ara la contribució d'aquestes tecnologies és gairebé marginal.

Es pot trobar més informació sobre la metodologia de càlcul de l'energia renovable i les estadístiques d'energia anuals d'Eurostat a la Directiva d'Energia Renovable 2009/28/EC , el Reglament d'Estadístiques d'Energia 1099/2008 i a DG ENERGY plataforma transparent .

Més informació a:

Fonts:

  • ICAEN: Institut Català d'Energia.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Consum d'energia elèctrica obtinguda a partir d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: