Consum d'energia primària sense usos no energètics 

Per consum d'energia primària s'entén el consum energètic sense incloure el consum associat als usos energètics, és a dir, als vectors energètics que es destinen a la producció de béns no energètics, com ara l'ús de derivats del petroli per a la fabricació de plàstics o el gas natural utilitzat en l'elaboració de productes químics.

L'assoliment de l'objectiu de consum d'energia primària indicat per a l'any 2020 per a cada regió permet complir l'objectiu en matèria d'estalvi energètic. Aquest objectiu fa referència a una reducció del 20% del consum d'energia primària el 2020 (no s'hi inclou el consum no energètic) respecte d'aquest mateix consum si no s'haguessin aplicat polítiques d'estalvi i eficiència energètica des de l'any 2007.

Més informació a:

Fonts:

  • Institut Català d'Energia.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Consum d'energia elèctrica obtinguda a partir d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: