Població projectada a 1 de gener 

Les projeccions de població impliquen fer estimacions de població o produir les xifres més probables per als propers anys. Les estimacions es fan utilitzant les últimes xifres disponibles per a la població a 1 de gener. En general, els supòsits clau es creen en relació amb la mortalitat, fecunditat i migració per sexe i per edat, i les tècniques d'envelliment s'apliquen a la piràmide d'edats any per any.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb les projeccions de població (base 2013), escenari mitjà.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T

Sou aquí: