Dones per cada 100 homes 

Nombre de dones per cada 100 homes.

S'utilitza la població a 1 de gener.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Densitat de població a 1 de gener T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Creixement total de la població T

Sou aquí: