Esperança de vida als 60 anys. Per sexe 

L'esperança de vida als 60 anys s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de persones de 60 anys si les condicions de mortalitat per edat de l'any o del període especificat no varien durant la resta de la seva vida. Es tracta d'un indicador sintètic que incorpora en una sola xifra l'experiència de mortalitat del conjunt de la població de totes les edats.

Les dades de l'any 2012 i posteriors provenen de les taules de vida calculades pel Departament de Salut. Les dades d'anys anteriors provenen de les taules de vida elaborades per l'Idescat, que es calculen sobre mitjanes quinquennals en què l'any de referència de la taula correspon a l'any central del període.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Departament de Salut.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Salut
 Llits d'hospital T
 Principals causes de mort T
 Esperança de vida en néixer. Per sexe T
 Esperança de vida als 60 anys. Per sexe T

Sou aquí: