Població estrangera a 1 de gener 

Nombre total d'estrangers, inclosos els ciutadans d'altres estats membres de la UE i els ciutadans de tercers països que resideixin habitualment al país declarant.

La dada referent a la Unió Europea no inclou els ciutadans dels estats membres de la UE.

A 1 de gener.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener T
 Sol·licitants d'asil T

Sou aquí: