Taxa de mortalitat infantil i perinatal RSS 

La taxa de mortalitat infantil es calcula com el quocient del nombre anual de defuncions de menors d'1 any d'edat en relació amb el nombre de nascuts vius del mateix any. La taxa de mortalitat infantil es desglossa en tres components: d'una banda, la mortalitat del primer mes de vida, mortalitat neonatal, que es divideix entre neonatal precoç (les defuncions de la primera setmana) i neonatal tardana (les defuncions entre una setmana i un més de vida). La resta de la mortalitat, entre 1 i 12 mesos, és la mortalitat postneonatal. Per al càlcul de la mortalitat perinatal, es té en compte, en el numerador, els nascuts morts i les defuncions de nascuts vius de menys d'una setmana d'edat, mentre que en el denominador hi consta el total de naixements (nascuts vius i nascuts morts).

A partir de l'any 2012 les estadístiques de mortalitat incorporen les defuncions de residents a Catalunya que han estat inscrites en altres comunitats autònomes.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

  • Moviment natural de la població. Idescat.
  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Anàlisi de la mortalitat a Catalunya. Anual. Departament de Salut.

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
  • Departament de Salut.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Naixements i taxa bruta de natalitat T
 Indicadors de fecunditat T
 Defuncions i taxa bruta de mortalitat T
 Taxa de mortalitat infantil i perinatal T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe T
 Esperança de vida a diferents edats T

Sou aquí: