Professionals de la salut RSS 

Les dades de professionals de la salut corresponen a professionals col·legiats. Les persones que estan col·legiades poden no exercir la professió. També és possible una col·legiació múltiple interprofessional.

La taxa de professionals de la salut correspon a la relació per quocient entre el nombre d'habitants de cada any i els professionals col·legiats.

A partir de l'any 2001, les dades han estat revisades per un canvi de font.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Anuario Estadístico de España. INE.

Fonts:

  • Instituto Nacional de Estadística.
  • Col·legis Oficials de Metges, Odontòlegs i Estomatòlegs, Farmacèutics i Diplomats en Infermeria de Catalunya.
  • Consejos Generales de Médicos, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, ATS y Diplomados en Enfermería de España.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Salut
 Esperança de vida a diferents edats T
 Professionals de la salut T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: