Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe RSS 

Les taxes de mortalitat estandarditzades per edat (càlcul també anomenat estandardització directa) són la xifra de defuncions, expressades per 100.000 habitants, que es registrarien en una població si tingués la mateixa estructura per edats que una població estàndard fixada i les taxes de mortalitat pròpies. En aquest cas és l'estàndard europeu de població que defineix l'Organització Mundial de la Salut.

Les taxes de Catalunya corresponen a mitjanes mòbils de cinc anys centrades en l'any de referència de la taula i les taxes de la Unió Europea i d'Espanya corresponen a mitjanes mòbils de tres anys centrades en l'any de referència de la taula.

Simbologia:

: no disponible

Més informació a:

  • Població i condicions socials. Salut. Eurostat.
  • Indicadors demogràfics. Idescat.

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Naixements i taxa bruta de natalitat T
 Indicadors de fecunditat T
 Defuncions i taxa bruta de mortalitat T
 Taxa de mortalitat infantil i perinatal T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe T
 Esperança de vida a diferents edats T

Sou aquí: