Pensions per incapacitat permanent o invalidesa RSS 

Les dades corresponents a les prestacions periòdiques que s'atorguen en funció de la condició d'invàlid o disminuït del beneficiari són molt significatives i són les següents:

  1. Pensions contributives de la Seguretat Social per incapacitat permanent.
  2. Pensions no contributives de la Seguretat Social per invalidesa.
  3. Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social.
  4. Subsidi de garantia d'ingressos mínims establert per la Llei d'integració social dels minusvàlids.

Cal tenir en compte que tant les pensions del Fons d'Assistència Social com el subsidi de garantia d'ingressos mínims són prestacions en procés de substitució per les pensions no contributives de la Seguretat Social, que van ser creades l'any 1991.

Pel que fa a les pensions contributives, cal tenir en compte que a partir de desembre del 1997, inclusivament, les pensions per incapacitat permanent de beneficiaris de 65 anys i més, a excepció de les del SOVI, són considerades de jubilació. Aquest mateix canvi afecta les pensions no contributives a partir de gener del 2001 respecte a les dades sobre Espanya, mentre que les dades sobre pensions no contributives a Catalunya només assumeixen aquest criteri a partir del 2007.

: No disponible

Més informació a:

  • Boletín de Estadística Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Fonts:

  • Instituto Nacional de la Seguridad Social.
  • Departament de Benestar Social i Família.
  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: