Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe RSS 

La taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat correspon a la xifra de defuncions (expressades per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edat d'una població tipus o estàndard.

Aquest mètode, anomenat estandardització directa, calcula la taxa com la mitjana ponderada de les taxes de mortalitat per grup d'edat, on els coeficients de ponderació són una població de referència estàndard.

La sèrie de TME de l'any 2012 (2010-2014) utilitza la població estàndard europea de 2013 proposada per l'Eurostat.

El càlcul de la TME correspon a mitjanes mòbils de cinc anys centrades en l'any de referència de la taxa. Així, per exemple, la TME de l'any 2012 s'ha calculat agrupant les defuncions i les poblacions dels anys 2010-2014.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat. Indicadors d'esperança de vida i salut de la població.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Naixements i taxa bruta de natalitat T
 Indicadors de fecunditat T
 Defuncions i taxa bruta de mortalitat T
 Taxa de mortalitat infantil i perinatal T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe T
 Esperança de vida a diferents edats T

Sou aquí: