Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus RSS 

Es presenten les magnituds bàsiques del sistema de pensions de la Seguretat Social:

 • Mitjana anual del nombre mensual de pensions abonades.
 • Import anual acumulat. Obligacions contretes durant l'any per l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina.
 • Import mensual mitjà de les pensions abonades (sense incloure pagues extraordinàries ni d'ajust).

A partir de l'1 d'abril de 1993, s'han incorporat al règim general del sistema de la Seguretat Social les prestacions que tenia reconegudes l'extingida Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local (MUNPAL).

A partir de desembre del 1997 (inclusivament) les pensions d'incapacitat permanent de beneficiaris majors de 64 anys (excepte en el cas de l'assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa 'SOVI') passen a ser considerades com a pensions de jubilació.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

 • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
 • Memoria estadística. Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 • Recueil statistique sur la protection sociale en Europe. Eurostat.
 • Boletín de Estadística Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Fonts:

 • Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 • Instituto Social de la Marina.
 • Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
 • Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: