Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe RSS 

L'Enquesta de condicions de vida (ECV) té com a objectiu principal produir informació sobre la distribució personal de la renda a través dels ingressos anuals nets de la població, la incidència i la composició de la pobresa.

Per tal de mesurar el grau de satisfacció de les llars respecte a la seva situació econòmica i els seus ingressos anuals nets, es recull la variable relativa al grau de dificultat per arribar a fi de mes amb els ingressos nets anuals de la llar. Aquesta variable presenta el grau de dificultat percebut per les persones per arribar a fi de mes, categoritzada de la manera següent:

  • Amb molta dificultat
  • Amb dificultat
  • Amb certa dificultat
  • Amb certa facilitat
  • Amb facilitat
  • Amb molta facilitat

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Simbologia:

.. no procedeix

Més informació a:

  • Enquesta de condicions de vida.
  • Distribució de la renda, risc de pobresa i exlusió social. Base 2013.

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: