Coneixement del català RSS 

Les dades del coneixement del català català corresponen al Cens de població i habitatges 2011, a l'Enquesta demogràfica 2007, al Cens de població 2001, a l'Estadística de població 1996, al Cens de Població 1991 i als padrons municipals d'habitants del 1981 i del 1986.

Es considera que una persona "entén" el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en català.

Una persona "sap parlar" el català quan és capaç de mantenir una conversa en català sobre un tema corrent.

Una persona "sap llegir" el català quan és capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc.

Una persona "sap escriure" el català quan és capaç de redactar notes, postals, etc., amb correcció suficient encara que no sigui total.

Les dades del coneixement del català corresponen a la població de dos anys i més. No s'inclou la població menor de dos anys, perquè d'aquest grup de població no es pot parlar en sentit estricte de comprensió d'una llengua.

Més informació a:

  • Coneixement del català. Idescat.
  • Cens de població 2001. Cens lingüístic. Web de l'Idescat.
  • Estadística de població 1996. Cens lingüístic. Idescat.
  • Cens de població 1991. Cens lingüístic. Idescat.
  • Enquesta demogràfica 2007.

Font:

  • Idescat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: