Bombers. Efectius i serveis RSS 

Les estadístiques de bombers i el tipus de serveis que aquests realitzen provenen de dues fonts diferents. D'una banda, les estadístiques corresponents a l'actuació dels bombers de la Generalitat són publicades de forma detallada a la seva memòria anual i de manera sintètica a la Memòria del Departament d'Interior. D'una altra banda, les dades dels serveis del cos de bombers de l'Ajuntament de Barcelona es recullen a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

Les dades que es presenten tenen una freqüència anual.

Més informació a:

  • Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
  • Memòria. Departament d'Interior.
  • Memòria dels Bombers de la Generalitat. Departament d'Interior.

Fonts:

  • Departament d'Interior.
  • Ajuntament de Barcelona.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T

Sou aquí: