Preus 

Índex

Índex de preus de consum (IPC)
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions


IndicadorÍndex de preus de consum (IPC)    01/18     02/18 
(Variació mensual)  -0,9 %  0,2 %
(Variació interanual)  0,9 %  1,4 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    12/17     01/18 
Índex general (Variació interanual)  1,4 %  -0,1 %
IPRI (sense energía). (Variació interanual)  1,6 %  1,3 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    12/17     01/18 
Indústries extractives (variació interanual)  0,1 %  0,1 %
Indústries manufactureres (variació interanual)  2,0 %  1,6 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: