Preus 

Índex

Índex de preus de consum (IPC)
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions


IndicadorÍndex de preus de consum (IPC)    Novembre/2017     Desembre/2017 
(Variació mensual)  0,4 %  0,2 %
(Variació interanual)  1,9 %  1,2 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    Octubre/2017     Novembre/2017 
Índex general (Variació interanual)  2,9 %  2,5 %
IPRI (sense energía). (Variació interanual)  2,1 %  1,6 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    Octubre/2017     Novembre/2017 
Indústries extractives (variació interanual)  0,0 %  0,2 %
Indústries manufactureres (variació interanual)  2,7 %  2,2 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: